Protokoły

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2023r.

Protokół nr 1/2023/MALT INVEST

 

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2023r.

Protokół nr 2/2023/MALT INVEST

 

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2023r.

Protokół nr 3/2023/MALT INVEST

 

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2023r.

Protokół nr 4/2023/MALT INVEST